Monthly Archives: February 2017

Stenblocket

En dikt Haldor Paulsson skrev efter en naturutflykt 24 februari 2017. Ett flera miljoner kilo tungt stenblock i skogssluttningen hade krossat min kropp om den stora stenen inte stannat för 10 000 år sedan. © Haldor Paulsson

Posted in Ordikt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Middag

Jag dukar det öde bordet med papperstallriken och trägaffeln det blir en lugn och kall måltid enkel och mörk en middag för en skugga. © Leif Haglund Dikt ur diktsamlingen “Fri att glesna” som gavs ut på bokförlaget Settern 1981

Posted in Ordikt | Tagged , , , , | Leave a comment